Život i kazne (ljudi VS životinje)

Ako ubiješ šarku moguće je da ćeš platiti kaznu 100.000 din Ako ubiješ riđeg šumskog mrava moguće je da ćeš platiti kaznu 40.000 din Ako ubiješ barsku kornjaču moguće je da ćeš platiti kaznu 10.000 din Ako ubiješ ježa moguće je da ćeš platiti kaznu 28.000 din Ako ubiješ poljskog miša moguće je da ćeš … More Život i kazne (ljudi VS životinje)