Tako je počelo

Ovaj Blog je nastao kao online aplikacija za učešče na Spark.me konferenciji koja se ove godine održava u Bečićima . Još uvijek nisam planirala da ga koristim u neke druge svrhe mada nikad se ne zna . Ima mnogo tekstova koje sam napisala i sigurno bi mogli pronaći svoje mjesto u ovom internet univerzumu . Ne objavljujem ih jer je „ kultura čitanja na izdisaju“ nadajuči se da će se opet vratiti vrijeme kada će se tekst čitati od početka do kraja . Ne kao sad „ Z tehnikom“ gdje se uglavnom pročita prva srednja i poslednja rečenica dok ostatak svako po svom nahođenju izvlači iz konteksta .
P.S. Ako i ne uspem da se kvalifikujem za učešće na konferencji sve ono što sam naučila praveči ovaj Blogg bi mi trebala biti satisfakcija . Znanje je samo po sebi dovoljna nagrada.

O Blogu

Tada nisam imala pojma u kom pravcu će sve to da ide, kao ni sad ali koračam dalje. Naravno da sam usput naučila da bi blog trebao da bude tematski opredijeljen ali ja nikako da se odlučim, mada i sama vidim da se bez neke zvanične kompetencije najčešće bavim socijalnim pitanjima. Vjerovatno su godine volontiranja u nevladinom sektoru odradile svoje i nametnule mi taj način razmišljanja. Ipak ja volim da kažem da su tekstovi na mom blogu crtice jedne stvarnosti. Nisu svi autobiografski ali ne znači da se nikome nisu desili, i ponekad prikazuju narušavanje ili promociju ljudskih prava.