Intervju sa Validom Hromadžić

Ovaj put imam zadovoljstvo da razgovaram sa Validom Hromadžić iz One World Platform organizacije. To je organizacija koja između ostalog istražuje intersekciju internet prava sa ljudskim pravima.Sa njom sam razgovarala o vidovima onlajn nasilja prepoznavanju i mogućoj prevenciji. O njihovom radu i podizanju svijesti kako da se osobe zaštite. Kako da zaštite svoje uređaje. Kako … More Intervju sa Validom Hromadžić

Cyberbullying-kako se zaštititi

Zakonski okvir “Krivični zakon Bosne i Hercegovine nasilje, narušavanje ugleda i nanošenje drugih oblika štete putem Informaciono – komunikacione tehnologije (IKT) ne tretira, ne procesuira niti počinitelje/ke goni krivično. Osim Krivičnog zakona BiH ni Ustav, kao ni Krivični zakon FBiH, te Zakon o zaštiti nasilja u porodici, Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o zabrani … More Cyberbullying-kako se zaštititi

Virtuelno nasilje

Internet je odlično i zabavno sredstvo za usavršavanje raznih tehnika ako se koristi na pravi način. Na žalost iza monitora kriju se i oni koji nisu dobronamjerni. Nekima internet služi za liječenje ličnih frustracija. Zbog takvih osoba treba da postoje zakoni koji će zaštiti potencijalne žrtve. Zbog takvih osoba treba da postoje osobe i organizacije … More Virtuelno nasilje