Zahvalnice za članove podmlatka Crvenog krsta

Skupština Ujedinjenih Nacija 1985 godine proglasila je peti decembar za Međunarodni dan volontera. Ovaj dan se obilježava širom svijeta na različite načine. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana volontera je isticanje značaja volonterizma u međunarodnom pokretu za razvoj. Povećanje svijesti o značaju doprinosa dobrovoljnog angažovanja i podsticanje što većeg broja ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Ovo … More Zahvalnice za članove podmlatka Crvenog krsta