Nemoć

Teško je postići bilo šta u zemlji u kojoj je pojedinac, bez skupine koja ga podržava potpuno nemoćan.Sve što sam postigla u životu, postigla sam radom. Nije to mnogo ali je dovoljno da budem sretna. Najgore što nam je ova tranzicija donijela je ta nemoć. Nemoć da promijenimo bilo šta u svojim životima, ili da … More Nemoć