O nasilju nad ženama

Zašto žene instinktivno pristaju na podređenu ulogu??? Porodični zakon je jasan. U dobru i zlu,,,  Jasno definiše lična prava, dužnosti supružnika, odnose roditelja i djece, starateljstvo, izdržavanje, imovinske odnose između vjenčanih i nevjenčanih supružnika. Pa opet se pojave neke nedoumice vezane za ženska prava. Neki nepisani zakoni postanu važniji od onih pisanih. I onda zakon … More O nasilju nad ženama

Kozara-jedna priča

Nije mi prvi put da posjećujem Kozaru, ali za svaki slučaj potražila sam na guglu najkraću rutu. Dok sam guglala kako da stignem tamo primijetila sam da svi navode isto. Nacionalni park Kozara ima svoje prirodne granice. Na sjeveru je to Panonska nizija, a na jugu Dinarske planine. Omeđen je rijekama: Savom, Unom, Sanom, Gomjenicom … More Kozara-jedna priča